Natura ludzka a natura boska

Omraam Mikhaël Aïvanhov: Natura ludzka a natura boska
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Prosveta Deutschland
Erschienen:
Sprache: Polnisch
Seiten: 83 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 2,8 MB
EPUB eBook-Download
2,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

„Gdy mówimy o istocie ludzkiej, powinniśmy wiedzieć, że stoimy wobec stworzenia posiadającego podwójną naturę, niższą i wyższą, mimo że stanowi jedno. Tak więc mówienie o naturze ludzkiej jako takiej nie ma za bardzo sensu. Dla usprawiedliwienia godnych pożałowania zachowań mówimy : „Jakie to ludzkie”, ale w rzeczywistości znaczy to po prostu „zachowuje się jak zwierzę”. Natura nazywana „ludzką” jest w rzeczywistości naturą niższą, spuścizną zwierzęcego panowania, którego ślady nosimy w sobie wszyscy, nikt nie jest wyłączony z tego dziedzictwa. Lecz różnica pomiędzy ludźmi polega na tym, że niektórzy odczuwają potrzebę opanowania tych zwierzęcych tendencji, gdyż czują, że ich prawdziwą naturą jest ich natura boska, będąca w nich jak płomień, który muszą chronić i zasilać”.