Vepra 1

Ali Asllani: Vepra 1
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Onair.books
Erschienen:
Sprache: Albanisch
Seiten: 89 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 270 kB
EPUB eBook-Download
9,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

ASPEKTE TË POEZISË SË ALI ASLLANIT Ali Asllani hyri në lëvizjen tonë kombëtare në prag të shpalljes së pavarësisë kurse në letërsinë shqiptare u afrimua si poet i talentuar kryesisht në periudhën midis dy luftarëve botërore. Po të kihet parasyesh fakti se Ali Asllani filloi të krijoje poezi në gjuhën shqipe diku rreth vitit 1913 dhe s'pushoi së krijuari gjer sa vdiq më 1966 atëherë del se poezia e tij edhe pse jo aq vëllimore kap një kohë më se gjysëmshekullore pra ajo u krijua në rrethana dhe në kushte të ndryshme historike në gjendje të ndryshme shpirtërore si të vetë poetit ashtu edhe të nënqiellit të cilit i dedikohet . Kështu mund të pohoet se poezia e Ali Asllanit, e krijuar midis dy luftrave botërore e arriti zenitin e vet si verb poetik me pormën ,,Hako Halla", kurse ajo e pasçlirimit forcoi në një masë pozicionet e këndvështrimit të kohës në aspektin shoqror, dhe të themi edhe në atë shkencor (,,Shkencë e vjershë rënë me ujdi"), por jo gjithherë me atë ngrohtësi me atë forcë transponimi dhe me atë reliev poetic që karakterizonte fazën e saj të parë sidomos poemën ,,Hako Halla".

Diese Produkte könnten Ihnen auch gefallen:

Ali Asllani: Vepra 2
eBook-Download EPUB
9,99 €