Życie psychiczne: elementy i struktury

Omraam Mikhaël Aïvanhov: Życie psychiczne: elementy i struktury
Produkttyp: eBook-Download
Verlag: Prosveta Deutschland
Erschienen:
Sprache: Polnisch
Seiten: 94 (Druckfassung)
Format: EPUB Info▼
Download: 4,2 MB
EPUB eBook-Download
2,99 €
inkl. MwSt
eBook in den Warenkorb

„W rzeczywistości nie ma obrazu istoty ludzkiej, który oddawałby całkowicie całą jej złożoność, dlatego nie należy się dziwić, że religie i różne systemy filozoficzne nie posiadały tej samej koncepcji co do jej budowy. Gdzie leży prawda? U wszystkich. Zależy z jakiego punktu widzenia traktuje się człowieka. Dlatego nie odrzucam żadnego z tych podziałów.

Kiedy chce się dać pewien obraz anatomii osoby ludzkiej, dla ułatwienia zrozumienia nie przedstawia się wszystkiego naraz, jest się zmuszonym przygotować różne tablice dla różnych systemów: kostnego, mięśniowego, krążeniowego, nerwowego… Dokładnie tak jak anatom Wtajemniczeni posługują się różnymi schematami czy podziałami w zależności od aspektu istoty ludzkiej i kwestii, które chcą zgłębić.”

Omraam Mikhaël Aïvanhov